Национальный центр общественного здравоохранения

Ғылым және кәсіптік білім бөлімі

Бөлімнің қызметі:
– Қоғамдық денсаулықты сақтау мен жақсартуға, аурулардың алдын алуға (ерте анықтауды қоса алғанда) бағытталған ғылыми зерттеулер жүргізу;
– салауатты өмір салтын қалыптастыру, әлеуметтік маңызы бар аурулардың, оның ішінде олардың даму қауіп-қатерінің мінез-құлықтық факторларының алдын алу бойынша мақсатты бағдарламаларды енгізу;
– съездерді, симпозиумдарды, ғылыми конференциялар мен кеңестерді ұйымдастыруға және өткізуге қатысу;
– Қоғамдық денсаулық, жұқпалы және жұқпалы емес аурулар эпидемиясының өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді орындау;
– салауатты өмір салтын қалыптастыру, қашықтықтан оқыту технологияларын енгізу және тарату;
– мақсатты топтар арасында, соның ішінде білім беру, құқық қорғау және басқа да ұйымдар, халықтың осал топтары арасында, салауатты өмір салты қағидаттарын қалыптастыру және енгізу бойынша интерактивті технологияларды пайдалана отырып оқыту тренингтерін өткізу;
– медицина және медициналық емес кадрлардың, Қазақстан Республикасының және басқа да мүдделі ведомстволарының мамандарының біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау курстарын өткізу;
-ғылыми-педагогикалық кадрларды жоғары оқу орнынан кейінгі даярлауды жүргізу.

Бөлімнің функциялары мен міндеттері:
-ғылыми-зерттеу қызметін әдістемелік қамтамасыз етуді жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және жүзеге асыру;
-Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шетелдердің ұйымдарымен бірлескен ғылыми-зерттеу бағдарламалары саласында кәсіпорынның ынтымақтастығын дамыту бойынша іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру және үйлестіру;
– кәсіпорынның ғылыми-зерттеу және ғылыми-инновациялық қызметіне халықаралық гранттар мен шетелдік қорлардың инвестицияларының мүмкіндіктерін барынша толық пайдалануды қамтамасыз ету;
– кәсіпорын орындайтын ғылыми бағдарламаларды сүйемелдеуді жүзеге асыру: ұлттық, халықаралық, шаруашылық келісім шарт;
-кәсіпорын қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу қызметін қамтамасыз ету үшін кәсіпорында құрылатын комиссиялардың, кеңестердің, қоғамдардың қызметін ұйымдастыруға және үйлестіруге қатысуға бастамашылық жасау;
– кәсіпорын қызметкерлерінің ғылыми әлеуетін барынша толық пайдалануды қамтамасыз етуді жүзеге асыру;
-кәсіпорынның ведомстволық бағынысты субъектілеріне ғылыми-зерттеу сипатындағы мәселелерде ұйымдастырушылық, консультациялық және техникалық қолдау көрсету;