Национальный центр общественного здравоохранения

Түркістан облысында ЖДО мекен-жайы

Туркістан қ.
«Нұр-Әлем»
«СӨС қалыптастыру орталығы» ЖШС Тауке хан к.  284
Тел. 8 (725) 334 03 24
e.mail: turkestanzoj@mail.ru