Национальный центр общественного здравоохранения

Қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыруға арналған нормативтік-құқықтық база

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары.
2009 жылғы 11 қарашадағы Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау ережесін, сондай-ақ қосымша Медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. № 691 бұйрығы.
Қойылатын жалпы талаптарды бекіту туралы кәсіби даярлау, қайта даярлау және кадрлардың біліктілігін арттыру ұйымдастыру Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1045 бұйрығы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарында бір тыңдаушыны оқыту құнының шығыстарын жоспарлау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар. Астана, 2015 жыл