Национальный центр общественного здравоохранения

Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыруға арналған конкурс аясында 2018-2020 жылдарға арналған “декреттелген контингенттерді, сондай-ақ сальмоонеллездік инфекциялар мен бруцеллезге күдікті науқастарды тексеру үшін эритроциттік және Латексті сальмонеллездік диагностикумдарды өндіруді және іске асыруды ұйымдастыру” жобасы іске асырылуда.