Национальный центр общественного здравоохранения

Кадрлық қамтамасыз ету

Байланыс:
Тел.: +7 (717) 295 41 54 – Кадрлық жұмысты ұйымдастыру бөлімі
E-mail: a.abetaeva@hls.kz

№ р/с Лауазым атауы Саны Біліктілік талаптары
1 Инфекциялық емес аурулардың алдын алу департаментінің Инфекциялық емес аурулардың алдын алу бөлімінің маманы 1 Жоғары медициналық білім (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық ісі” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білім (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша).
2 Инфекциялық емес аурулардың алдын алу департаментінің Скринингтік бағдарламаларды талдаушы бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
4 Стратегиялық жоспарлау, талдау және бағалау бөлімінің жетекшісі 1 Жоғары медициналық білімі және/немесе ІӘМ кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша “Қоғамдық денсаулық сақтау”/”Денсаулық сақтау менеджменті”/ “Медицина” мамандықтары бойынша магистр/ ғылыми дәреже/ PhD докторы дәрежесінің болуы, мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі
5 Стратегиялық жоспарлау, талдау және бағалау бөлімінің бас маманы 2 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
6 Инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің Аса қауіпті инфекциялардың алдын алу және зертханаларды дамыту бөлімінің жетекшісі 1 Жоғары медициналық білімі және/немесе ІӘМ кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша “Қоғамдық денсаулық сақтау”/”Денсаулық сақтау менеджменті”/ “Медицина” мамандықтары бойынша магистр/ ғылыми дәреже/ PhD докторы дәрежесінің болуы, мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі
7 Инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің Аса қауіпті инфекциялардың алдын алу және зертханаларды дамыту бөлімінің бас маманы 2 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
8 Инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің Инфекциялық және паразиттік ауруларды мониторингілеу және талдаушы бас маманы 3 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
9 Инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің Инфекциялық және паразиттік ауруларды мониторингілеу және талдаушы маманы 2 Жоғары медициналық білім (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білім (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша).
10 Цифрландыру, биостатистика бөлімінің бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
11 Ішкі аудит қызметінің жетекшісі 1 Негізгі:
1) Жоғары кәсіби (қаржы-экономикалық/заңгерлік) білім
2) Денсаулық сақтау, аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі-кемінде бес жыл; басшы лауазымындағы жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл.
Қосымша (артықшылықты):
Қазақстан Республикасының, оның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін білу;
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын және ішкі аудиттің халықаралық қаржылық кәсіптік стандарттарын білу. Халықаралық медициналық, Ұлттық аккредиттеу және медициналық қызметтің тәуелсіз сараптамасы стандарттарын білу;
мынадай куәліктердің немесе сертификаттардың бірінің болуы: CIA (CertifiedInternalAuditor) ішкі аудит саласындағы сертификаты; АССА аудиторының біліктілік куәлігі немесе машықтанған бухгалтер сертификаты (Associationofcertified Charteredaccountants) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіби бухгалтердің сертификаты немесе DipIFR (DiplomainInternationalFinancialReporting) дипломы немесе CIPA халықаралық кәсіби бухгалтерінің сертификаты (CertifiedInternationalProfessionalAccountant); CISA (Certifiedinformationsystemsauditor) немесе CISM (Certifiedinformationsecuritymanager) немесе ITIL (Ақпараттық технологиялар және инфрақұрылым кітапханасы) сертификаты.
13 Аудитор 1 Негізгі:
1) Экономика және қаржы және /немесе бухгалтерлік есеп, аудит саласында, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметінің бағыттарына сәйкес басқа да салаларда жоғары кәсіптік білім
2) аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі-кемінде 3 жыл;
Қосымша (артықшылықты):
Ішкі аудиторлар институты (TheInstituteofInternalAuditorsInc) әзірлеген Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын және халықаралық қаржылық кәсіби ішкі аудит стандарттарын білу;
Қазақстан Республикасының, оның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін білу;
аудит және/немесе қаржылық есептілік саласында сертификаттардың және /немесе біліктіліктің болғаны дұрыс.
14 Қоғамдық денсаулықты нығайту орталығының Жастар мен балалар денсаулығын нығайту бөлімінің жетекшісі 1 Жоғары медициналық білімі және/немесе ІӘМ кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша “Қоғамдық денсаулық сақтау”/”Денсаулық сақтау менеджменті”/ “Медицина” мамандықтары бойынша магистр/ ғылыми дәреже/ PhD докторы дәрежесінің болуы, мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі
15 Қоғамдық денсаулықты нығайту орталығының Жастар мен балалар денсаулығын нығайту бөлімінің бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
16 Халықаралық ұйымдармен жұмыс жөніндегі бөлімінің бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
17 Қоғамдық денсаулық сақтауда ТЖ жедел орталығының бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
18 Баспасөз қызметінің бас маманы 1 Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім (медициналық журналистика, филология, шетел филологиясы, орыс тілі мен әдебиеті, шет тілі, қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті, қоғамммен байланыс, мемлекеттік және жергілікті басқару), мамандығы бойынша кемінде 2 жыл өтілі.