Национальный центр общественного здравоохранения

Кадрлық қамтамасыз ету

Байланыс:
Тел.: +7 (717) 295 41 54 – Кадрлық жұмысты ұйымдастыру бөлімі
E-mail: a.abetaeva@hls.kz

№ р/с Лауазым атауы Саны Біліктілік талаптары
1 Инфекциялық емес аурулардың алдын алу департаментінің Инфекциялық емес аурулардың алдын алу бөлімінің маманы 1 Жоғары медициналық білім (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық ісі” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білім (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша).
2 Инфекциялық емес аурулардың алдын алу департаментінің Скринингтік бағдарламаларды талдаушы бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
4 Стратегиялық жоспарлау, талдау және бағалау бөлімінің жетекшісі 1 Жоғары медициналық білімі және/немесе ІӘМ кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша “Қоғамдық денсаулық сақтау”/”Денсаулық сақтау менеджменті”/ “Медицина” мамандықтары бойынша магистр/ ғылыми дәреже/ PhD докторы дәрежесінің болуы, мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі
5 Стратегиялық жоспарлау, талдау және бағалау бөлімінің бас маманы 2 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
6 Инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің Аса қауіпті инфекциялардың алдын алу және зертханаларды дамыту бөлімінің жетекшісі 1 Жоғары медициналық білімі және/немесе ІӘМ кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша “Қоғамдық денсаулық сақтау”/”Денсаулық сақтау менеджменті”/ “Медицина” мамандықтары бойынша магистр/ ғылыми дәреже/ PhD докторы дәрежесінің болуы, мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі
7 Инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің Аса қауіпті инфекциялардың алдын алу және зертханаларды дамыту бөлімінің бас маманы 2 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
8 Инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің Инфекциялық және паразиттік ауруларды мониторингілеу және талдаушы бас маманы 3 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
9 Инфекциялық аурулардың алдын алу департаментінің Инфекциялық және паразиттік ауруларды мониторингілеу және талдаушы маманы 2 Жоғары медициналық білім (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білім (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық ісі” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша).
10 Цифрландыру, биостатистика бөлімінің бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
11 Ішкі аудит қызметінің жетекшісі 1 Негізгі:
1) Жоғары кәсіби (қаржы-экономикалық/заңгерлік) білім
2) Денсаулық сақтау, аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі-кемінде бес жыл; басшы лауазымындағы жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл.
Қосымша (артықшылықты):
Қазақстан Республикасының, оның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін білу;
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын және ішкі аудиттің халықаралық қаржылық кәсіптік стандарттарын білу. Халықаралық медициналық, Ұлттық аккредиттеу және медициналық қызметтің тәуелсіз сараптамасы стандарттарын білу;
мынадай куәліктердің немесе сертификаттардың бірінің болуы: CIA (CertifiedInternalAuditor) ішкі аудит саласындағы сертификаты; АССА аудиторының біліктілік куәлігі немесе машықтанған бухгалтер сертификаты (Associationofcertified Charteredaccountants) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіби бухгалтердің сертификаты немесе DipIFR (DiplomainInternationalFinancialReporting) дипломы немесе CIPA халықаралық кәсіби бухгалтерінің сертификаты (CertifiedInternationalProfessionalAccountant); CISA (Certifiedinformationsystemsauditor) немесе CISM (Certifiedinformationsecuritymanager) немесе ITIL (Ақпараттық технологиялар және инфрақұрылым кітапханасы) сертификаты.
13 Аудитор 1 Негізгі:
1) Экономика және қаржы және /немесе бухгалтерлік есеп, аудит саласында, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметінің бағыттарына сәйкес басқа да салаларда жоғары кәсіптік білім
2) аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі-кемінде 3 жыл;
Қосымша (артықшылықты):
Ішкі аудиторлар институты (TheInstituteofInternalAuditorsInc) әзірлеген Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын және халықаралық қаржылық кәсіби ішкі аудит стандарттарын білу;
Қазақстан Республикасының, оның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін білу;
аудит және/немесе қаржылық есептілік саласында сертификаттардың және /немесе біліктіліктің болғаны дұрыс.
14 Қоғамдық денсаулықты нығайту орталығының Жастар мен балалар денсаулығын нығайту бөлімінің жетекшісі 1 Жоғары медициналық білімі және/немесе ІӘМ кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша “Қоғамдық денсаулық сақтау”/”Денсаулық сақтау менеджменті”/ “Медицина” мамандықтары бойынша магистр/ ғылыми дәреже/ PhD докторы дәрежесінің болуы, мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі
15 Қоғамдық денсаулықты нығайту орталығының Жастар мен балалар денсаулығын нығайту бөлімінің бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
16 Халықаралық ұйымдармен жұмыс жөніндегі бөлімінің бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.
17 Қоғамдық денсаулық сақтауда ТЖ жедел орталығының бас маманы 1 Жоғары медициналық білімі (“Емдеу ісі”, “Педиатрия”, “Жалпы медицина”, “Медициналық-биологиялық іс” мамандықтары бойынша) немесе жоғары медициналық білімі (“Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Медициналық-профилактикалық іс” (“Гигиена”, “Эпидемиология”) мамандықтары бойынша) және денсаулық сақтау жүйесінде кемінде 1 жыл жұмыс өтілі немесе “Қоғамдық денсаулық сақтау”, “Денсаулық сақтау менеджменті”, “Менеджмент” немесе “Медицина”мамандығы бойынша магистратураның болуы.